Monday, 22 July 2024

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (3,708 คน) ณ วันที่ 10/06/2567

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
แนะนำโรงเรียนสตรีศึกษา คืนสู่เหย้า 106 ปีสตรีศึกษา
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสตรีศึกษา 2566
อิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ปี2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา
Design Your Life “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” โดย STR48 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
COVER MV ฉันรักประเทศไทย โดย ชุมนุมรักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร) โรงเรียนสตรีศึกษา
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
นำเสนอการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษาร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สานสัมพันธ์น้องพี่ สตรีศึกษา ปีการศึกษา 2562
การประกวดผลงาน IS ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
DLIT 2018 @สพม 27 ร้อยเอ็ด