You are here: Home

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 22
แย่ดีที่สุด 

ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

ของระดับชั้นของตนเองไปกรอกข้อมูลส่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  • ไม่พบความคิดเห็นที่ต้องการ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

0
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒:๒๕ น. )