You are here: Home

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 85
แย่ดีที่สุด 

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ (B-Index)
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Item)
โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม แบบ Rating Scale 
ผู้พัฒนาโปรแกรม :  อาจารย์สาคร  แสงผึ้ง
                         อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
                        mobile : 081-8841696
Download โปรแกรม
Download คู่มือ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้คนที่อยู่ในการสนทนานี้

ความเห็น (19)

โหลดความเห็นก่อนหน้า

แสดงความคิดเห็นของคุณ

0
แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๕๖ น. )