Tuesday, 5 March 2024

ข่าวเกี่ยวกับนักเรียน

ข่าวเกี่ยวกับนักเรียน การรับสมัคร การสอบ การปิด-เปิดเรียน ฯลฯ

รับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 Gifted Program ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 Gifted Program วิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 English Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 English Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 Gifted Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทสอบคัดเลือก