Wednesday, 19 June 2024

ข่าวเกี่ยวกับนักเรียน

ข่าวเกี่ยวกับนักเรียน การรับสมัคร การสอบ การปิด-เปิดเรียน ฯลฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (อัพเดต 07/06/2567 17.30 น)
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (อัพเดต 07/06/2567 17.30 น.)
สรุปผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
การมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 Gifted Program ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 Gifted Program วิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 English Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 English Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 Gifted Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทสอบคัดเลือก
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ “General English Proficiency” ครั้งที่ 13
    • 1
    • 2